.

زمينه هاي مورد علاقه اينجانب در پايان نامه هاي  كارشناسي ارشد و دكتري دانشجويان:1-روانشناسي خانواده كه شامل مسائل مختلف مربوط به اعضا ي خانواده مي شود از جمله متغيرهاي  مربوط به روابط زناشويي و مهارتهاي مربوطه ، رضايت زناشوي، عملكرد جنسي و مداخله هاي مربوطه به زوجين و مسائل مربوط به آن
2- روانشناسي رشد كه شامل مسائل مربوط به مراحل مختلف رشد مي شود از جمله كودكي ، نوجواني ، جواني ، ميانسالي و سالمندي و متغيرهاي مربوط به آنها ، همچنين شامل مسائل مختلف به  مرگ و عزاداري  مي شود.
3- روانشناسي مرضي كودك  كه شامل  سبب شناسي اختلالات و مداخله هاي مربوط به انان مي شود. جامعه آماري اين پايان نامه ها مي تواند مبتلايان به انواع اختلالات خلقي، رشد، توجه، بيش فعالي و ديگر اختلالات رفتاري  و خانواده هاي آنان باشد.
4- روانشناسي سلامت كه شامل كليه مسائل مربوط به مداخله هاي رواني و تاثير آن در اختلالات جسمي مي شود و جامعه آماري آن مي تواند شامل كليه مبتلايان به بيماريهاي جسمي و روان تني باشد مثل مبتلايان به انواع سرطانها و مبتلايان به بيماريهاي قلبي و عروقي. همچنين، موضوعهاي باليني، كودك و خانواده بر روي جامعه آماري اين مبتلايان در اين حيطه قرار مي گيرد .
5- روانشناسي ديني  خصوصا روانشناسي اسلامي كه مي تواند شامل موضوعهاي از قبيل تاثير نگرشهاي مذهبي ويا تاثير هوش معنوي در روانشناسي رشد، روانشناسي مرضي و روانشناسي خانواده و روانشناسي سلامت باشد
 

Back to Home