تحصيلات

 

1- کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه الزهرا

2- کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تربیت مدرس

3- دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

سوابق علمی -  اجرایی

 

1-     مشاور پ‍‍ژوهشي در منطقه ده در سال های 1383-1385 در شهر اهواز

2-   عضو كميته پژوهشي منطقه 7 دانشگاه پيام نور  در سال های 1377-1375

3-     مسئول كميته مشاوره روان شناسي كميسيون بانوان استان خوزستان در سال های 1376-1373

4-     مسئول كميته پژوهش كميسيون بانوان استان خوزستان در سال های 1376-1373

5-     نماينده دانشگاه پيام نور در كميسيون بانوان استان خوزستان در سال های 1376-1373

6-      رئیس بخش روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

7-     مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت

8-     عضو كميته تخصصي دكتري  دانشگاه پيام نور

9-     عضو كميته مشاوره با رويكرد ديني در دانشگاه پيام نور

10- عضو كميته تخصصي روانشناسي در دانشگاه پيام نور

11- عضو كميسيون روانشناسي سلامت سازمان نظام روانشناسي و مشاوره

12- عضو هيئت رئيسه يك دوره انجمن روانشناسي سلامت

13- عضو هيئت رئيسه يك دوره انجمن سلامت خانواده ايران

14- عضو هیئت تحریریه فصلنامه عصب روانشناسی

15- دبیر دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور

16-  عضو کمیته علمی اولین کنگره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

17- عضو کمیته علمی دومین کنگره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

18- عضو کمیته علمی خانواده و اقشار آسیب پذیر جامعه

19- عضو کمیته علمی و پنل بهداشت جنسی در زنان در ششمین کنگره خانواده  و سلامت جنسی

20- عضو انجمن بین المللی روانشناسی

21- ثبت بسته آموزشی درمان شناختی رفتاری جنسی- واژینیسموس CBTS -V) در مرکز ثبت کارآزمای بالینی (نوآوری)

Back to Home