.

مشخصات فردي

 

نام و نام خانوادگي: مهناز علی اکبری دهکردی

 محل تولد: شهرکرد

 وضعيت تاهل: متاهل

 تاريخ استخدامي به عنوان عضو هيئت علمي: 17/3/1371

 رتبه علمی: استاد تمام

 

فیلدهای تخصصی و حرفه ای:

1. روانشناسی رشد، کودک و خانواده

2.  روانشناسی سلامت

3. روانشناسی جنسی

 

تاریخ شروع کار مشاوره بالینی:

1.       از سال 1366 در زمینه مشاوره کودک و خانواده، مشاوره قبل و بعد از ازدواج.

2.       از سال 1386 در زمینه تربیت جنسی، روابط جنسی و درمان مشکلات جنسی

 

 

آدرس محل کار: تهران، خیابان استاد نجات الهی، دانشگاه پیام نور

پست الکترونيکي: m_akbari@pnu.ac.ir